Opublikowano: 2019-01-25

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium

W dniu 26 stycznia 2019 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o wdrożeniu Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". W tym celu powołano także Zespół ds. Readaptacji Społecznej Osób Skazanych oraz Służbę Wolontariacką, które mają się zająć wdrażaniem projektu.
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.