Opublikowano: 2019-11-21

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium

Przedstawiciel Stowarzyszenia informuje, że kolejne Walne Zgromadzenie organizacji odbędzie się w jej siedzibie 01 grudnia 2019 roku, o godzinie
12.00. Pod głosowanie członków poddane będą następujące kwestie: 1.
Przekształcenie statusu prawnego organizacji ze stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe, 2. Rozszerzenie grupy beneficjentów programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" o osadzonych wielokrotnie karanych.
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.